Liên hệ

Công ty cổ phần cơ điện CDME

20 C7 Hà Huy Giáp. Khu dân cư Nam Long, P.Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM.

Điện thoại 08 37160 242